Procesverbetering

 

Processen zijn vaak ontworpen in het verleden. Hierdoor is de procesgang niet altijd optimaal.  Het is raadzaam om alle processen regelmatig tegen het licht te houden. Wat als we opnieuw zouden beginnen? Wat kunnen we automatiseren? Wat kunnen we wellicht niet meer doen? 

Wij helpen je met het in kaart brengen van het proces, de verspillingen en schetsen het proces zoals het idealiter verloopt. Denk hierbij aan:

 

  • Begeleiden procesworkshops met teams / afdelingen
  • Bepalen verspillingen
  • Onderzoeken automatiseringsmogelijkheden
  • Doorrekenen en maken go/nog beslissingen voor nieuwe processen / automatisering
  • Ontwerpen van nieuwe processen
  • Een procesmanager on demand